Παύλος Τσολαρίδης, M.D. - ΩΡΛ Χειρουργός
Παύλος Τσολαρίδης, M.D. - Ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ) / Χειρουργός κεφαλής & τραχήλου
× Κλείστε ραντεβού στα τηλέφωνα:211-01 94 618 ή 6945 77 30 77
×

​Όγκοι των σιελογόνων αδένων

Οι καλοήθεις όγκοι των σιελογόνων αδένων είναι οι εξής:

 • Πλειόμορφο αδένωμα
 • Μυοεπιθηλίωμα
 • Αδένωμα βασικών κυττάρων
 • Όγκος του Warthin
 • Ογκοκύττωμα
 • Σωληνοειδές αδένωμα
 • Σμηγματογόνο αδένωμα
 • Λεμφαδένωμα
 • Θηλώματα των πόρων
 • Κυσταδένωμα

Συμπτώματα καλοήθων όγκων των σιελογόνων αδένων

Τα συμπτώματα που εμφανίζουν οι καλοήθεις όγκοι των σιελογόνων αδένων είναι τα εξής:

​Θεραπεία καλοήθων  όγκων των σιελογόνων αδένων

​Όταν εντοπίζεται ο όγκος στη παρωτίδα τότε:

 • Στην βλάβη που περιορίζεται στον επιπολής λοβό  εφαρμόζεται επιπολής παρωτιδεκτομή ή εξωκαψική εκσκαφή
 • Στην βλάβη που εμπλέκει ή ξεκινά απο τον βοηθητικό λοβο εφαρμόζεται επιφανειακή παρωτιδεκτομή προσθίως επεκτεινόμενη για να περιλαμβάνει το βοηθητικό λοβό
 • Στην βλάβη που αφορά τον εω τω βάθει λοβό εφαρμόζεται ολική παρωτιδεκτομή

​Όταν εντοπίζεται ο όγκος στον υπογνάθιο αδένα εφαρμόζεται εκτομή του υπογνάθιου σιελογόνου αδένα.

Όταν εντοπίζεται ο όγκος στον υπογλώσσιο σιελογόνο αδένα εφαρμόζεται εκτομή του υπογλώσσιου σιελογόνου αδένα.

Όταν εντοπίζεται ο όγκος στους ελλάσονες σιελογόνους αδένες εφαρμόζεται ευρεία εκτομή της βλάβης ανάλογα με την περιοχή προσέλευσης.

​Κακοήθεις όγκοι των σιελογόνων αδένων

Οι κακοήθεις όγκοι των σιελογόνων αδένων είναι οι εξής:

 • Κυψελιδικό καρκίνωμα
 • Βλεννοεπιδερμοειδές
 • Αδενοκυστικό
 • Επιθηλιακο-μυοεπιθηλιακό
 • Βασικοκυτταρικό Αδενοκαρκίνωμα
 • Θηλώδες κυσταδενοκαρκίνωμα
 • Μυοεπιθηλιακό
 • Καρκίνωμα εκ πλειόμορφου αδενώματος
 • Μικροκυτταρικό
 • Καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων
 • Κακοήθη λεμφώματα
 • Δευτερογενείς κακοήθειες- Μεταστάσεις

​Συμπτώματα κακοήθων όγκων των σιελογόνων αδένων

Τα συμπτώματα των κακοήθων όγκων των σιελογόνων αδένων είναι τα εξής

 • Παράλυση προσωπικού νεύρου ατελής ή λίγων μονο περιφερικών κλάδων
 • Δερματικός πόνος
 • Αδυναμία ή αιμωδία της γλώσσας
 • Ρινική απόφραξη
 • Παρουσία ενδορρινικής μάζας
 • Ρινική επίσταξη

​Θεραπεία κακοήθως όγκων των σιελογόνων αδένων

 • Μεγάλου βαθμού κακοήθειας όγκοι οδηγούν σε φτωχότερα αποτελέσματα απο τους όγκους χαμηλού βαθμού κακοήθειας. Η ιστολογική καταχώρηση σε υψηλού ή χαμηλού βαθμού κακοήθειας μπορεί να είναι δύσκολη.
 • Αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες είναι η παρουσία λεμφαδενικών μεταστάσεων, όγκος προχωρημένου σταδίου, καρκίνος των ελλάσονων σιελογόνων αδένων, θετικά χειρουργικά όρια εκτομής, περινευρική διήθηση, παράλυση του προσωπικού νεύρου και έναρξη πόνου.
 • Συντηρητική θεραπεία: ακτινοθεραπεία ως μονοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία με χημειοθεραπεία φυλάσσεται για μη εξαιρέσιμους όγκους. Σε περιπτώσεις απομακρυσμένων μεταστάσεων η ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία μπορεί να αποτελέσουν μέρος παρηγορητικής θεραπείας.
 • Όταν ο καρκίνος είναι εξαιρέσιμος η πλήρης χειρουργική εξαίρεση και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του όγκου η συμπληρωματική ακτινοθεραπεία ή η συμπληρωματική ακτινοχημειοθεραπεία αποτελούν την θεραπεία εκλογής