Παύλος Τσολαρίδης, M.D. - ΩΡΛ Χειρουργός
Παύλος Τσολαρίδης, M.D. - Ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ) / Χειρουργός κεφαλής & τραχήλου
× Κλείστε ραντεβού στα τηλέφωνα:211-01 94 618 ή 6945 77 30 77
×

Τι είναι η πνευμάτωση;

Η πνευμάτωση της αγκυστροειδούς απόφυσης αναφέρεται επίσης ως αγκιστροειδής οστεοκύστη, έχει προταθεί ως προδιαθεσικός παράγοντας για τον μειωμένο αερισμό των κόλπων, ειδικά στις περιοχές των πρόσθιων ηθμοειδών, του μετωπιαίου κολπώματος και της αύλακας της ηθμοειδούς χώνης. Λειτουργικά, η πνευματούμενη αγκιστροειδής απόφυση μοιάζει με μια φυσαλιδώδης μέση ρινική κόγχη ή μια διευρυμένη ηθμοειδή οστεοκύστη. Η πνευμάτωση της αγκιστροειδούς απόφυσης οφείλεται στην επέκταση των κυψελών του ρινικού χαρακώματος μέσα στο πρόσθιο άνω τμήμα της αγκιστροειδούς απόφυσης.

 Τι ορίζουμε ως φυσαλιδώδη κόγχη (Concha Bullosa);

 Η φυσαλιώδης κόγχη (Concha Bullosa) αναφέρεται σε πνευμάτωση της μέσης ρινικής κόγχης. Μπορεί να είναι ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη. Λιγότερο συχνά, πνευμάτωση της  άνω ρινικής κόγχης μπορεί να υπάρχει, ωστόσο  πνευμάτωση της κάτω ρινικής κόγχης είναι ασυνήθιστη. Η φυσαλιδώδεις κόγχες ταξινομούνται ανάλογα με το βαθμό και το τμήμα της κόγχης που πνευματώνεται. Όταν η πνευμάτωση περιλαμβάνει το βολώδες τμήμα της μέσης ρινικής κόγχης, τότε ο όρος φυσαλιδώδες κόγχη (cocha bullosa) ισχύει. Η περίπτωση που μόνο το καταφυόμενο τμήμα της μέσης ρινικής κόγχης έχει πνευμάτωση χωρίς αυτή να επεκτείνεται στο βολβώδες τμήμα, είναι γνωστή ως πεταλοειδής κόγχη (lamellar concha).

 Ως πιθανή αιτία απόφραξης του μέσου ρινικού πόρου και επακόλουθης ρινοκολπίτιδας έχει ενοχοποιηθεί η πνευμάτωση της μέσης ρινικής κόγχης. Μια φυσαλιδώδης μέση ρινική κόγχη μπορεί να μεγαλώσει την κόγχη τόσο που να αποφράσσει τον μέσο ρινικό πόρο ή την αύλακα της ηθμοειδούς χώνης, και η εκτενώς πνευματούμενη μέση ρινική κόγχη συνδέεται με υψηλότερο επιπολασμό ομόπλευρης νόσησης των παραρρίνιων κολπων.

Η κοιλότητα του αέρα σε μια φυσαλιδώδης κόγχη είναι επενδεδυμένη με το ίδιο επιθήλιο όπως και οι υπόλοιπες ρινοκολπικές κοιλότητες, και συνεπώς οι φυσαλιδώδεις κόγχες μπορούν να υφίστανται τις ίδιες φλεγμονώδεις παθήσεις που επηρεάζουν τους παραρρίνιους κόλπους.

Απόφραξη της παροχέτευσης της φυσαλιδώδους κόγχης μπορεί επίσης να οδηγήσει σε βλεννογονοκήλη. Μεμονομένες ή μικρότερες φυσαλιδώδεις κόγχες ή εκείνες στις οποίές οι πνευμάτωση περιορίζεται στο πρόσθιο ή το κατώτερο τμήμα της μέσης ρινικής κόγχης λιγότερο συχνά σχετίζονται με συμπτώματα ρινοκολπίτιδας.