Παύλος Τσολαρίδης, M.D. - ΩΡΛ Χειρουργός
Παύλος Τσολαρίδης, M.D. - Ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ) / Χειρουργός κεφαλής & τραχήλου
× Κλείστε ραντεβού στα τηλέφωνα:211-01 94 618 ή 6945 77 30 77
×

Τα προωτιαία συρίγγια και οι προωτιαίες κύστεις (ονομαζόμενα και ως συρρίγιο στο αυτί) εμφανίζουν μεγάλη ομοιογένεια με σημαντικές δομές της περιοχής του προσώπου όπως είναι ο έξω ακουστικός πόρος και το προσωπικό νεύρο. Σχηματίζονται απο την παγίδευση εξωδέρματος κατά την εμβρυογένεση του έξω ωτός. Επειδή η διαδικασία δεν αφορά τη βραγχιακή συσκευή τα προωτιαία συρίγγια και οι κύστεις δεν επικοινωνούν με τον έξω ακουστικό πόρο και την τυμπανική μεμβράνη.

 Στο 30 έως και το 50% των περιπτώσεων οι ασθενείς εμφανίζουν αμφοτερόπλευρη εντόπιση των συριγγίων. Τα προωτιαία συρίγγια (ωτικά συρίγγια) και οι κύστεις εμφανίζονται συχνότερα στα κορίτσια ενώ μελέτες δείχνουν πως υπάρχει γενετική προδιάθεση. Η πάθηση αυτή πολλές φορές συνδέεται και με την συγγενή κώφωση.

Τι συμπτώματα θα εμφανίσω αν έχω προωτιαίο συρίγγιο (ωτικό συρίγγιο) ή προωτιαία κύστη;

 Τα περισσότερα προωτιαία συρίγγια και οι περισσότερες προωτιαίες κύστεις είναι ασυμπτωματικές ή εμφανίζουν μην ειδικά συμπτώματα. Στις βαρύτερες περιπτώσεις οι κύστεις και τα συρίγγια μπορεί να υποστούν φλεγμονή λόγω μόλυνσης και εκκρίνουν πύον με συνοδό σύμπτωμα συνήθως τον έντονο πόνο. Στις βαρύτερες περιπτώσεις εφαρμόζεται χειρουργική θεραπεία.

Είναι επικίνδυνα τα προωτιαία συρίγγια και οι προωτιαίες κύστεις;

 Οι κύστεις και τα ωτικά συρίγγια επενδύονται εσωτερικά απο πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο και δεν περιέχουν καθόλου τρίχες. Σπανιότερα αναφέρεται η έξοδος παχύρρευστου υλικού απο το συρίγγιο. Τα συρίγγια αυτά βρίσκονται σε στενή σχέση με τον τράγο και το πρόσθιο πέρας της έλικας του πτερυγίου του ωτός. Εμφανίζουν, συνήθως πολλαπλές διακλαδώσεις και καταλήγουν στον χόνδρο της έλικας. Προηγούμενες φλεγμονές και ουλοποίηση της περιοχής έχουν ως αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δύσκολη η ανεύρεση κύστης και συριγγίων με σκοπό τη ριζική χειρουργική εκτομή τους.

Πώς γίνεται η διάγνωση των προωτιαίων συριγγίων και των κύστεων;

 Συνήθως, για τη διάγνωση των προωτιαίων συριγγίων και των κύστεων δεν απαιτείται κανένας απεικονιστικός έλεγχος. Η λεπτομερής κλινική εξέταση του ΩΡΛ ιατρού θα αποκαλύψει τυχόν σχέση με τον έξω ακουστικό πόρο και θα θέσει την υποψία αυτών των παθολογικών καταστάσεων. Η διενέργεια υπερηχογραφήματος μπορεί να αποκαλύψει τη σχέση με τον τράγο και να αναδείξει τις διακλαδώσεις της κύστεως και του συριγγίου, ενώ σε περίπτωση ύπαρξης αυτής της παθολογικής κατάστασης συνίσταται και υπερηχογραφικός έλεγχος του ουροποιητικού για την πιθανή ύπαρξη ανωμαλιών στους νεφρούς, στους ουρητήρες και την ουροδόχο κύστη.

Ποιά είναι η θεραπεία των προωτιαίων συριγγίων  και των κύστεων;

 Τα προωτιαία συρίγγια (συρίγγιο στο αυτί) και οι κύστεις πρέπει να αντιμετωπίζονται χειρουργικά, όταν εμφανίζουν συμπτώματα. Η χειρουργική εκτομή πραγματοποιείται υπο γενική αναισθησία και με προσεκτικό χειρισμό των ιστών λόγω της μεγάλης πιθανότητας υποτροπής.

Το 1990 καθιερώθηκε απο τον Prasad η μέθοδος της υπερωτιαίας προσπέλασης για την εκτομή των προωτιαίων συριγγίων που εμφανίζει πολύ χαμηλά ποσοστά υποτροπής της νόσου (5%). Αυτή η χειρουργική μέθοδος χαρακτηρίζεται απο τη διενέργεια δερματικής τομής που περιβάλλει το έξω στόμιο του συριγγίου, αλλά επεκτείνεται πάνω και πίσω απο το πτερύγιο του ωτός. Η τομή αυτή επιτρέπει την αναγνώριση της κροταφικής απονεύρωσης, που αποτελεί το έσω όριο της διενεργούμενης χειρουργικής εκτομής. Η τεχνική αυτή παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης εμφανών οδηγών σημείων και τη ριζική εκτομή των συριγγίων.