Παύλος Τσολαρίδης, M.D. - ΩΡΛ Χειρουργός
Παύλος Τσολαρίδης, M.D. - Ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ) / Χειρουργός κεφαλής & τραχήλου
× Κλείστε ραντεβού στα τηλέφωνα:211-01 94 618 ή 6945 77 30 77
×
Κατάγματα μύτης (ρινός)

Το κάταγμα της μύτης χαρακτηρίζεται απο διαταραχή της δομής των ρινικών οστών λόγω τραυματισμού. Είναι τα οστά του προσώπου με τα συχνότερα κατάγματα, λόγω της προσβολής της μύτης και της ευαίσθητης δομής τους.

Πότε είναι πιθανότερο να συμβεί ένα κάταγμα στη μύτη

Οι συνήθεις μηχανισμοί κάκωσης είναι τα σπόρ, οι πτώσεις και οι επιθέσεις. Τα χτυπήματα της ρινός παρουσιάζονται δύο φορές συχνότερα στους άνδρες απο οτι στις γυναίκες και παρατηρούνται συχνότερα κατα τη δεύτερη και τρίτη δεκαετία της ζωής. Ο τύπος του κατάγματος στα επιμέρους τμήματα της μύτης εξαρτάται απο παραμέτρους όπως την ασκηθείσα δύναμη, τη φύση του αντικειμένου, την ηλικία κ.α. Νεαροί ενήλικες παρουσιάζουν συχνά μετατόπιση μειζόνων τμημάτων. Τα παιδιά έχουν συχνά τραυματισμό των χόνδρων ή κάταγμα δίκην χλωρού ξύλου. Τα πιο συχνά κατάγματα της μύτης συμβαίνουν στα παιδιά.

Τι συμπτώματα θα εμφανίσω αν έχω σπάσιμο στη μύτη μου (κάταγμα);

Τα συμπτώματα που εμφανίζουν τις κακώσεις στη μύτη είναι τα εξής:

 • Παραμόρφωση
 • Οίδημα (πρησμένη μύτη)
 • Επίσταξη
 • Περικογχικές εκχυμώσεις
 • Κριγμό οστών 
 • Σοβαρός αμφοτερόπλευρος τραυματισμός των δακρυϊκών οστών σχετίζεται με κατάγματα ρινικών με καθίζηση της ρινικής πυραμίδας
 • Αστάθεια της σκληράς υπερώας και χασμοδοντία εμφανίζουν τα κατάγματα Le Fort
 • Μονόπλευρη παραμόρφωση του ζυγωματικού και ασσυμετρία του προσώπου συνηγορούν για κάταγμα του ζυγωματικού- γναθιαίου συμπλέγματος

Εάν εμφανίσετε κάποιο απο τα παραπάνω συμπτώματα θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ΩΡΛ ιατρό σας ή να κλείσετε σε εμάς ένα ραντεβού.

Τι πρέπει να κάνω αν το παιδί μου υποστεί σπάσιμο στη μύτη;

Σε περίπτωση που το παιδί σας έχει χτυπήσει τη μύτη του άμα εμφανίσει αίμα (ρινορραγία) τότε βάζετε το παιδί σας να φυσήξει πρώτα καλά και στη συνέχεια να σκύψει το κεφάλι και να πιέσει για 2-3 λεπτά τα ρουθούνια χαμηλά. Σε περίπτωση που εμφανίσει πρήξιμο στη μύτη το παιδί σας θα πρέπει να επισκεφθείτε άμμεσα τον ΩΡΛ ιατρό σας ή να κλείσετε σε εμάς ένα ραντεβού.

Τι επιπλοκές μπορεί να μου εμφανίζει ένα κάταγμα στη μύτη;

Οι επιπλοκές που μπορούν να εμφανιστούν σε ένα κάταγμα της μύτης είναι οι εξής:

 • Αιμάτωμα του ρινικού διαφράγματος που αποτελεί και μία απο τις σοβαρότερες πρώιμες επιπλοκές των ρινικών τραυματισμών. Εάν δεν παροχετευθεί οδηγεί σε δημιουργία αποστήματος 6-7 μέρες μετά τον τραυματισμό προκαλεί νέκρωση του χόνδρου του διαφράγματος.
 • Μακροχρόνιες διαταραχές όπως εφιππιοειδή μύτη, διατρήσεις, ρίκνωση της στυλίδας, διεύρυνση της ρινικής βάσης.
 • Οστεομυελίτιδα, κογχικά και ενδοκρανιακά αποστήματα, μηνιγγίτιδα και θρόμβωση του σηραγγώδους κόλπου ως αποτελέσματα στην επέκταση της φλεγμονής του χόνδρου.
 • Ρινόρροια εγκεφαλονωτιαίου υγρού.
 • Εγκολεασμό λίπους ή μυός και/ή οπισθοβολβικό αιμάτωμα.
 • Επιδείνωση σκολίωσης ρινικού διαφράγματος, άκανθες, σύμπτωση της έσω ρινικής βαλβίδας
Διάγνωση κατάγματος της μύτης

Η διάγνωση των καταγμάτων της μύτης βασίζεται στα εξής:

 • Επισκόπηση
 • Κλινική εξέταση
 • Ακτινολογικός έλεγχος
 • Ενδοσκόπηση

Επισκόπηση

Μεταβολές της εμφάνισης όπως σκολίωση και ασσυμετρία, αιμορραγία, υδαρές έκκριμα, αλλαγή της αναπνοής απο τη μύτη και την όσφρηση. Είναι χρήσιμο να συγκριθεί η παρούσα κατάσταση με παλαιότερες φωτογραφίες.

Κλινική εξέταση

Η διάγνωση των ρινικών καταγμάτων είναι χαρακτηριστική στην κλινική εξέταση με τα ακόλουθα ευρήματα:

 • Επίσταξη
 • Οίδημα της ρινός
 • Περικογχική εκχύμωση

Πρέπει να αξιολογείται το σχήμα της μύτης σε κατά πρόσωπο και πλάγια επισκόπηση. Σύλληψη της ράχης της μύτης μεταξύ δύο δακτύλων και κίνηση της ρινικής πυραμίδας επιτρέπει την αξιολόγηση της κινιτικότητας των ρινικών οστών. Αμφίχειρη ψηλάφηση του διαφράγματος βοηθά στην διάκριση αιματώματος απο οίδημα του διαφράγματος. Καθαρίζεται η ρινική θαλάμη απο θρόμβους με αναρρόφηση και ελέγχεται η μύτη για αίματωμα του διαφράγματος, τραυματισμό του βλεννογόνου και ενεργό αιμορραγία.

Εάν εμφανίσεται κάποια απο τα παραπάνω συμπτώματα θα πρέπει να επισκεφθείτε τον ΩΡΛ ιατρό σας ή να κλείσετε σε εμάς ένα ραντεβου.

Ενδοσκόπηση

Η ενδοσκόπηση  βοηθά στην αξιολόγηση των οπίσθιων ανωμαλιών. Εάν ο ασθενής είναι κατεσταλμένος μπορούν να προσδιορισθούν παραμορφώσεις του ανωτέρου, του μεσαίου και του κατωτέρου τμήματος συμπιέζοντας κάθε τμήμα.

Πώς αντιμετωπίζεται το κάταγμα της ρινός;

Η αντιμετώπιση του κατάγματος της ρινός μπορεί να είναι είτε συντηρητική είτε χειρουργική. 

Συντηρητική αντιμετώπιση
 • Σε εστιασμένη περιοχική αιμορραγία στο πρόσθιο τμήμα μπορεί να εφαρμοστεί καυτηρίαση με νιτρικό άργυρο ή επίθεση τοπικών αιμοστατικών όπως θρομβίνη συνδυασμένη με αφρώδη ζελατίνη, κόλλα ινικής, Floseal κ.α. Εάν αποτύχουν αυτά τα μέτρα εφαρμόζεται πρόσθιος πωματισμός.
 • Σε αιμορραγία απο κλάδους της σφηνοϋπερώιας ή των ηθμοειδών απαιτείται αντιμετώπιση με πρόσθιο-οπίσθιο πωματισμό.
Χειρουργική αντιμετώπιση
Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως η ανάταξη πρέπει να εφαρμοστεί πριν την συμπλήρωση 2 εβδομάδων απο την κάκωση διαφορετικά τα οστά θα συγκολληθούν στην θέση παρεκτόπισης και στην συνέχεια οι χειρισμοί θα είναι δύσκολοι με αποτέλεσμα να χρειαστεί ρινοπλαστική για την επιδιόρθωση του προβλήματος
Κλειστή ανάταξη
 • Τα ρινικά οστά συλλαμβάνονται μεταξύ δύο δακτύλων και εφαρμόζεται πίεση απο τα δύο πλάγια απο την αντίθετη κατεύθυνση απο τη σκολίωση. Σε σημαντική καθίζηση της ρινικής πυραμίδας, ένας αμβλύς αποκολλητήρας μπορεί να εφαρμοστεί στο εσωτερικό της ρινικής θαλάμης για ανάταξη. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν οι λαβίδες του Walsham. Ανάταξη του διαφράγματος πρέπει να πραγματοποιείται με τις λαβίδες τύπου Arch.
 • Για αποφυγή κατάρρευσης του ρινικού σκελετού μετά την ανάταξη εφαρμόζεται ρινικός πωματισμός για 3-5 ημέρες. Νάρθηκες του διαφράγματος συστήνονται σε συντριπτικά κατάγματα του βλεννογόνου με σοβαρό βλεννογονικό τραυματισμό. Εξωτερικοί ρινικοί νάρθηκες για 10 ημέρες (Aquaplast, Thermoplast) παρέχουν προστασία της μύτης. Αντιβιοτικά απο το στόμα συνιστώνται για μία εβδομάδα, εάν τοποθετηθεί ρινικός πωματισμός ή νάρθηκες εσωτερικοί του ρινικού διαφράγματος.

Ανοιχτή ανάταξη
 • Άμεση ανάταξη καταγμάτων με ευρεία χειρουργική διερεύνηση, ανάταξη, ακινητοποιήση, και ανακατασκευή, μπορεί να επιλεγεί σε περίπτωση σοβαρών τραυματισμών των δομών.
 • Η άλλη επιλογή είναι σε δεύτερο χρόνο αποκατάσταση εμμένουσων δυσμορφιών, με χρήση κοινών τεχνών ρινοπλαστικής.