Παύλος Τσολαρίδης, M.D. - ΩΡΛ Χειρουργός
Παύλος Τσολαρίδης, M.D. - Ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ) / Χειρουργός κεφαλής & τραχήλου
× Κλείστε ραντεβού στα τηλέφωνα:211-01 94 618 ή 6945 77 30 77
×

Τι είναι οξεία νευροαισθητήρια βαρηκοΐα (απώλεια ακοής);

Η αιφνίδια νευροαισθητήρια απώλεια ακοής χαρακτηρίζεται απο οξεία, μονόπλευρη ελάττωση της ακοής που συμβαίνει στον έσω ούς με άγνωστο παθογενετικό μηχανισμό. Η απώλεια ακοής μπορεί να είναι ήπια, μέτρια, μεγάλης ή πλήρης και μπορεί να αφορά τις υψηλές, τις μέσες, τις χαμηλές ή όλο το φάσμα συχνοτήτων. Η πάθηση συνοδεύεται απο εμβοές σε ποσοστό 85% και απο ίλιγγο σε 30% των περιπτώσεων.

Ταξινόμηση-Αίτια 

Ανάλογα με τις συχνότητες που έχουν επηρεασθεί και το μέγεθος της πτώσης της ακοής μπορεί να ταξινομηθεί η αιφνίδια νευροαισθητήρια απώλεια ακοής στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Βασεοκοχλιακού τύπου (υψηλών συχνοτήτων) ιδιοπαθής νευροαισθητήρια απώλεια ακοής, η οποία μπορεί να οφείλεται σε δυσλειτουργία των  έξω και των έσω τριχωτικών κυττάρων.
 • Κορυφοκοχλιακού τύπου (χαμηλών συχνοτήτων) ιδιοπαθής νευροαισθητήρια απώλεια ακοής, η οποία μπορεί να οφείλεται σε διαταραχή ισοζυγίου ύδατος-ηλεκτρολυτών, ή ακόμη και σε ενδολεμφικό ύδρωπα ως πιθανό αποτέλεσμα διαταραγμένης αιματικής ροής εντός της αγγειώδους ταινίας και επακόλουθης υποτοξικής κυτταρικής βλάβης.
 • Μεσοκοχλιακού τύπου (μεσαίων συχνοτήτων) ιδιοπαθής νευροαισθητήρια απώλεια ακοής, η οποία μπορεί να οφείλεται σε διαταραχές αιμάτωσης του ελικοειδούς πετάλου του κοχλία και συνεπακόλουθη υποτοξική κυτταρική βλάβη στο όργανο του Corti ή μπορεί να σχετίζεται με γενετικές ανωμαλίες.
 • Πανκοχλιακού τύπου (όλων των συχνοτήτων) ιδιοπαθής νευροαισθητήρια απώλεια ακοής, η οποία μπορεί να οφείλεται σε διαταραχές αιμάτωσης απο την ελικοειδή αρτηρία με συνέπεια υποξία και βλάβη των ιστών του κοχλία.
 • Πολύ μεγάλου βαθμού ιδιοπαθής νευροαισθητήρια βαρηκοϊα, κώφωση η οποία μπορεί να οφείλεται σε θρομβωτική ή εμβολική απόφραξη της αιματικής ροής στην κοινή κοχλιακή αρτηρία ή στην ελικοειδή αρτηρία με τελικό αποτέλεσμα την υποξική βλάβη των ιστών του κοχλία. Το περιλεμφικό συρίγγιο λόγω ρήξης της στρογγυλής θυρίδας που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη απώλεια ακοής ή και κώφωση.
 • Άλλοι τύπου όπως κυμαινούμενο επίπεδο ακοής, προιούσα απώλεια ακοής παρά την πρόσφατη χορήγηση θεραπείας.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα που συνήθως αναφέρουν οι ασθενείς είναι:

 • Οξεία υποκειμενική απώλεια ακοής, αν και αυτό μπορεί να μην υπάρχει όταν η πττώση ακοής είναι πολυ μικρή και περιορίζεται μόνο σε μερικές συχνότητες.
 • Εμβοές (περίπου στο 85% των περιπτώσεων)
 • Αίσθημα πίεσης στο αυτί
 • Ζάλη (περίπου στο 30%)
 • Διαταραχή ακοής, διπλακουσία, υπερακουσία
 • Περιωτιαία δυσαισθησία
 • Δευτερογενείς διαταραχές απο τη ψυχική σφαίρα όπως άγχος, φόβος, δυσφορία, ανησυχία,παραίτηση, αισθήματα ενοχής.

Διαγνωστικά εργαλεία

 • Λεπτομερές ιστορικό
 • Ωτομικροσκόπηση
 • Ρινοσκόπηση με ενδοσκόπιο 0/30
 • Οπίσθια ρινοσκόπηση με ενδοσκόπιο 70
 • Φαρυγγοσκόπηση
 • Λαρυγγοσκόπηση με ενδοσκόπιο 90
 • Τυμπανομετρία με αντανακλαστικά αναβολέα

 • Τονικό ακουόγραμμα
 • Προκλητές παροδικές ωτοακουστικές εκπομπές
 • Προκλητά ακουστικά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους (ABRs) ή μαγντική τομογραφία εγκεφάλου σε περίπτωση διφορούμενων αποτελεσμάτων
 • Έλεγχος αρτηριακής πίεσης

Ακουόγραμμα νευροαισθητήριας βαρηκοϊας

Χρήσιμοι πρόσθετοι διαγνωστικοί έλεγχοι

 • Ακοομετρικός έλεγχος εμβοών (ταυτοποιήση συχνότητας, έντασης, ελάχιστο επίπεδο επικάλυψης με χρήση ευρείας/στενής ζώνης θορύβου ή με καθαρούς τόνους, προσωρινή αναστολή εμβοών)
 • Ομιλιτική ακοομετρία
 • Ωτοακουστικές εκπομπές προιόντων ακουστικής παραμόρφωσης
 • Φλοιικά ακουστικά προκλητά δυναμικά
 • Ηλεκτροκοχλιογραφία
 • Τεστ γλυκερόλης κατα Klockhoff
 • Διαγνωστική τυμπανοανάσπαση σε περιπτώσεις μεγάλου βαθμού απώλειας ακοής ή κώφωσης
 • Γεν.Αίματος, ινωδογόνο, τριγλυκερίδια, κρεατίνη, CRP
 • Ορολογικός έλεγχος για Μπορρέλια, Σίφυλη, HSV-1, Έρπη ζωστήρα, HIV
 • Triplex αγγείων τραχήλου
 • Αναλόγως με το ιστορικό του ασθενούς παθολογική, νευρολογική, ψυχιατρική, ορθοπεδική, γενετική εκτίμηση

Θεραπεία

Συντηρητική θεραπεία

Βασικές θεραπευτικές ενέργειες αποτελούν η χορήγηση κορτικοστεροειδών απο του στόματος ή ενδοφλεβίως καθώς και μέσω τυμπανικών εγχύσεων. Οι ενδοτυμπανικές εγχύσεις γίνονται στο ΩΡΛ ιατρείο κάτω απο το χειρουργικό μικροσκόπιο υπο τοπική αναισθησία της τυμπανικής μεμβράνης. Τα πλεονεκτήματα των ενδοτυμπανικών εγχύσεων είναι η δυνατότητα υψηλότερης φαρμακευτικής συγκέντρωσης και στο αυτί και η αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου με αποτέλεσμα να είναι η αποτελεσματικότερη μέθοδος θεραπείας. Επιπρόσθετη θεραπεία περιλαμβάνουν η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης του καρδιακού ρυθμού και του αιματοκρίτη (<45). Ασθενείς που παρουσιάζουν διαταραχές απο τη ψυχική σφαίρα όπως άγχος, φόβος, κατάθλιψη, ανησυχία, αίσθημα ενοχής θα πρέπει να αξιολογούνται στο ψυχίατρο.

Η επιτυχία της θεραπείας πολλές φορές εξαρτάται απο την σωστή χορήγηση της και απο το  γρήγορη εφαρμογή της για την πρώιμη αντιμετώπιση του προβλήματος.